Moje pytania

Informacja! Aby zobaczyć swoje wcześniej zadane pytania należy zalogować się na swoje konto.

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej: RODO, informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich z siedzibą w Łodzi przy ulicy Pomorskiej 40 (91-408).
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się pisząc e-maila na adres dane@instytut.lodz.pl lub pocztą tradycyjną na adres Administratora.
 3. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią/Panem umowy będą przetwarzane w następujących celach:
  • związanych z zadawaniem pytań i odbierania odpowiedzi.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  • wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  • podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie,
  • organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę prawną.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych: do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
 9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania celu.
 12. Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany na podstawie Pani/Pana danych, w tym również nie dokonuje profilowania.